Контакт


Министерство за транспорт и врски
Улица "Црвена Скопска Општина" број 4, 1000 Скопје, Република Македонија
T: + 389 (0)2 3145 497 ; + 389 (0)2 3123 292; | F: + 389 (0)2 3126 228

Врати се на почетна страна.